Laden... Even geduld...

Nieuwsbrief


Alkaviva Athena H2 Water Ionizer

  • Afbeelding 1
Prijs:
€1.710,00
Productcode:
Athena H2 Ionizer
Merk:
Gewicht:
7,00 KGS
Verzendkosten:
Wordt berekend bij afrekenen
Aantal:
Bookmark and Share


Product Omschrijving

Wateralkalizer ATHENA H2 Ionizer vanaf 2021

Meer dan 15 jaar hebben we de Jupiter waterionizers aanbevolen.
De aangeboden modellen worden echter niet langer geproduceerd.
De vervangfilters ervoor blijven wel beschikbaar ...
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een waardige opvolger die eveneens waterstof infuseert en dus "Hydrogen Rich Water" of "Waterstof Rijk Water" aanmaakt.

Technische Gegevens -Alkaviva Athena H2 - The Next Generation
De nieuwe 2018 Alkaviva Athena H2 Waterionisator is de best presterende 7-plaat waterionisator die momenteel op de markt is. De originele Athena gelanceerd in 2007 werd een legende in onze branche. Het creëerde echt de middengeprijsde ionisatorcategorie, en met een goede reden. Met topprestaties en extreme betrouwbaarheid blies de Athena ionisatoren twee keer zo duur weg.

De nieuwe Athena H2 is geüpdatet naar een model met 7 platen met een SMPS-voeding van de volgende generatie, AutoAdjust en DARC-reiniging. Met behoud van de kleinere en efficiënte standaard, is het opnieuw ontworpen met Hydrogen Infusion Technology die de prestaties specifiek optimaliseert, met name de productie van moleculaire waterstof of H2. Vandaar de nieuwe naam. Het presteert ook uitzonderlijk goed in –ORP en H2 bij lagere drinkbare pH-waarden. In feite presteert de nieuwe Athena H2 beter dan alle andere toonaangevende merken 9 plaatwaterionisatoren in deze belangrijke statistieken, met alleen zijn grote broer, de Vesta H2, die beter presteert. Tijdens onze tests bij een drinkniveau van 9 pH produceert de Athena H2 consequent een opmerkelijke -740 ORP en 1,3 ppm H2, geen enkele andere waterionisator op de markt behalve de Vesta H2 kan zulke hoge meetwaarden bereiken ! Je krijgt de nieuwe prestatiestandaard samen met dezelfde solide betrouwbaarheid, allemaal prachtig verpakt in een bijgewerkt en aantrekkelijker ontwerp. Alles wat het eerder zo vertrouwd en populair maakte, is nu enorm verbeterd.

De meeste alkalische waterdrinkers worden van nature aangetrokken door drinkwater dat ergens tussen pH 8 en pH 9 ligt, om de simpele reden dat het beter smaakt dan water met een pH van 10 of hoger. Het is ook veiliger. Dit vormt een probleem. Je drinkt uiteindelijk water met een lage pH dat goed smaakt, maar geen gunstige H2-niveaus heeft. Of om goede H2 te krijgen, moet je water drinken met een pH van 10 of hoger, wat niet smakelijk is - of wordt aanbevolen door de KFDA of het Japanse ministerie van Volksgezondheid. Iets moet geven; je kunt ze niet allebei krijgen. Dat is tot nu toe! De Athena H2 met waterstofinfusietechnologie presteert beter dan andere ionisatoren in H2, en doet dit in het aanbevolen - en heerlijk smakende - pH 8 tot pH 9 bereik. 

Technical Details -Alkaviva Athena H2 - The Next Generation

The new 2018 Alkaviva Athena H2 Water Ionizer is the best performing 7-Plate Water Ionizer on the market today. The original Athena Launched in 2007 became a legend in our industry. It truly created the mid-priced ionizer category, and for good reason. With top performance and extreme reliability, the Athena blew away ionizers twice its price.

The new Athena H2 has been updated to a 7-plate model with a next generation SMPS power supply, AutoAdjust and DARC cleaning. Keeping the smaller and efficient standard, it is redesigned with Hydrogen Infusion Technology that specifically optimizes performance, especially the production of molecular hydrogen or H2. Hence the new name. It also performs exceptionally well in –ORP and H2 at lower drinkable levels of pH. In fact the new Athena H2 outperforms every other leading brand 9 plate water ionizer in these key metrics, with only its big brother the Vesta H2 performing better. During our tests at a drinking level 9 pH the Athena H2 consistently produces a remarkable -740 ORP and 1.3ppm H2, no other water ionizer on the market except for the Vesta H2 can achieve such high metrics! You get the new performance standard along with the same solid reliability all beautifully packaged in an updated and more attractive design. Everything that made it so trusted and popular before is now vastly improved.

Most alkaline water drinkers naturally gravitate toward drinking water that is somewhere between pH 8 to pH 9 for the simple reason it tastes better than water with pH 10 or higher. It is safer too. This poses a problem. You end up drinking water at a low pH that tastes good but doesn’t have beneficial levels of H2. Or to get good H2, you have to drink water with pH 10 or higher, which isn’t palatable - or recommended by the KFDA or Japanese Ministry of Health. Something has to give; you can’t get both. That is until now! The Athena H2 with Hydrogen Infusion Technology outperforms other ionizers in H2, and does so in the recommended - and great tasting – pH 8 to pH 9 range.

 


 

 Vind Soortgelijke producten per categorie


Voeg toe aan Wenslijst

Klik op onderstaande knop voor het toevoegen van Alkaviva Athena H2 Water Ionizer aan uw wenslijst.

U Bekeek Onlangs...